Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

O Fundacji

DOROŚLI DZIECIOM to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom.

Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe .
Zajmujemy się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa.
Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych.
Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży..
Celem fundacji DOROŚLI DZIECIOM jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo – opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. . Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.