Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Paweł Rabajczyk

Paweł Rabajczyk, urodził się 29 lutego 2012 roku. Razem z rodzicami mieszka w miejscowości Dębno, województwo świętokrzyskie.

 Chłopiec został zdiagnozowany w lutym 2016 roku, i stwierdzono u niego autyzm. Autyzm to rozwojowe zaburzenie o charakterze neurologicznym. Pierwsze objawy pojawiają się w wieku dziecięcym i trwają przez całe życie. Zaburzenia różnego typu, powiązane z autyzmem to jedne z najczęściej diagnozowanych całościowych zaburzeń o charakterze neurorozwojowym. Kiedy dziecko nie reaguje na polecenia, nie bawi się tak, jak rówieśnicy, nie porozumiewa się głosem, mową ani gestem, zachowuje się dziwnie, to autyzm. Nie zawsze jednak „dziwne zachowania” dziecka muszą oznaczać zaburzenia ze spektrum autyzmu. Równie dobrze dziecko może wolniej się rozwijać. Zresztą sam autyzm ma wiele odmian – od lekkich zaburzeń po ciężkie. Zgodnie z zaleceniami specjalisty, Paweł w marcu 2016 r., rozpoczął terapię Integracji Sensorycznej i terapię logopedyczną. Ze względu na duży deficyt uwagi, jaki występuje u chłopca, we wrześniu zaczął uczęszczać na treningi biofeedback. Terapie te realizowane są odpłatnie, dlatego wszystkie środki finansowe jakie uda się pozyskać Rodzicom dzięki udostępnieniu przez Fundację konta do zbierania funduszy, zostaną przeznaczone na dalszą rehabilitację i terapie dla Pawła.