Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Igor Dobrowolski

Igor Dobrowolski urodził się 02.04.2009 roku. Razem z rodzicami mieszka w Skarżysku Kamiennej, województwo świętokrzyskie.
 Chłopiec w tym roku 2017 został zdiagnozowany - dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a . Jest to choroba genetyczna powodująca postępującą i nieodwracalną dystrofię (zanik) mięśni.
Choroba początkowo zajmuje mięśnie szkieletowe prowadząc do zwyrodnień mięśni poprzecznie prążkowanych, potem także mięsień sercowy – prowadząc do kardiomiopatii. Zanik mięśni jest zazwyczaj obustronny. Pierwsze objawy występują w wieku 3–8 lat. Obejmują opóźniony rozwój ruchowy, kaczkowaty chód i kłopoty z bieganiem oraz chodzeniem po schodach. W wieku 12 lat większość chorych nie jest już w stanie samodzielnie chodzić.
 Niestety u Igora ten czarny scenariusz sprawdził się i od tego roku zmaga się z tą ciężką chorobą. Nasilony niedowład mięśni oraz przykurcze wielostawowe sprawiają, że Igor cały czas jest pod opieką mamy ponieważ nie jest w stanie sam wstać. Z trudem porusza się samodzielnie, potrzebuje pomocy w korzystaniu z toalety czy podczas kąpieli. W celu zapobiegania postępów choroby konieczne jest intensywne leczenie, odpowiednia pełnowartościowa bogata w źródła białka i witamin dieta oraz systematyczna rehabilitacja ruchowa. Bardzo ważne w tej chorobie jest umożliwienie Igorowi kontynuowania nauki, oraz rozwijania zainteresowań i kontaktu z rówieśnikami.
 Rodzice nie są w stanie pokryć w całości wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji . Utrzymują się z jednej pensji taty chłopca.
Ze względu na trudną sytuację materialną, rodzice zwrócili się o pomoc do Fundacji Dorośli Dzieciom w celu udostępnienia konta na zbieranie środków finansowych, aby mogli rehabilitować syna, co ułatwiło by mu poruszanie się.