Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Przedszkole Sióstr Urszulanek „u Julki” w Lipnicy

Od 1 września 2018r. jako Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK rozpoczęłyśmy działalność Niepublicznego Przedszkola dla wiejskich dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Lipnicy i okolic. Naszym pragnieniem jest pomoc rodzinom w wychowaniu ich dzieci oraz uświadomienie wartości wczesnej edukacji na długo zaniedbywanych pod tym względem terenach popegeerowskich. Powstała placówka oświatowa jest edukacyjną odpowiedzią na podniesienie poziomu wychowania i kształcenia małych dzieci i z założenia jest placówką rozwojową. Przedszkole mieści się w budynku prowadzonego przez Siostry Urszulanki Domu Dziecka w dostosowanych odpowiednio pomieszczeniach. Obecnie zebrałyśmy siedemnastoosobową grupę dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Wiemy już, że liczba ta wzrośnie po nowym roku. Dzięki staraniom Zgromadzenia i pomocy sporej grupy dobrych ludzi placówka jest dość dobrze wyposażona w zabawki i sprzęty codziennego użytku. Jednak najpilniejszą potrzebą jest teraz zebranie środków na budowę placu zabaw, dzięki któremu zapewnimy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego, będącego istotnym elementem zdrowia małego dziecka. Na chwilę obecną mamy zaledwie wydzielony teren pod plac zabaw szacowany na ok. 600m². Prosimy ludzi dobrej woli o wpłaty z tytułu 1% podatku i darowizny, aby przedszkole mogło dobrze służyć wychowankom.